FxPro Segélyközpont - szószedet

Mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

A mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD) egy népszerű technikai indikátor, amit Gerald Appel fejlesztett ki az 1970-es években. Arra használják, hogy egy adott eszköz árának momentum, irány és időtartam változásait jelezzék. Az MACD két mozgóátlag közötti összefüggésre fókuszál. Az elsőt MACD vonalnak hívják, és úgy számolják ki, hogy a 12 periódusos exponenciális mozgóátlagból (EXMÁ) kivonják a 26 periódusos exponenciális mozgóátlagot (EXMÁ). A másodikat jelzővonalnak hívják, és az MACD vonal 9 periódusos EXMÁ-ból áll. Mind az MACD vonal és a jelzővonal az aktuális ár függvényében ábrázolják és a kettő közötti különbséget egy hisztogram formában adják meg az adott vizsgált grafikon alatt.

Az MACD legjobban egy tendáló piac esetén működik legjobban, mivel figyelmeztetheti a kereskedőket egy eszköz trendjében bekövetkező finom változások nagyságára és irányára Az MACD kereskedő 3 fő dologra figyel, amikor ezeket a technikai mutatókat használja.

1. MACD/jelzővonal kereszteződés: Ha az MACD vonal felfelé keresztezi a jelzővonalat, akkor az egy bikás jelzés, ami egy felfelé mutató trend kialakulására utal. Ha az MACD vonal lefelé keresztezi a jelzővonalat, akkor az egy medvés jelzés, ami egy lefelé mutató trendre utal. Ezek a kereszteződések világosan láthatók a hisztogramokban, amelyek a kettő közötti különbséget mutatják. Ahol a két vonal keresztezi egymást, ott a hisztogramnak 0-nak kell lennie, mivel az értékük közötti különbség 0.

2. Az MACD/zéróvonal kereszteződés: Ha a hisztogramokon felvett MACD vonal keresztezi az x tengelyt vagy a zéróvonalat, akkor nincs különbség a gyors (rövid időszak) és a lassú (hosszú időszak) EXMÁ-k között. Egy a záróvonalat felfelé keresztező mozgás azt jelenti, hogy a rövid időszakos EXMÁ a hosszútávú EXMÁ felett van, amit egy lehetséges bikás fordulat jelzésének tekintenek. Egy a zéróvonalat lefelé keresztező mozgás azt jelenti, hogy a hosszútávú EXMÁ a rövidtávú EXMÁ felett van, ami egy lehetséges medvés fordulat jelzésének tekintenek. Fontos szem előtt tartani, hogy míg a zéró kereszteződés egy trendfordulóra utal, kevesebbet mond a momentum változásáról, mint a jelzővonal kereszteződés.

3. Ha az adott eszköz ára elkezd eltérni az MACD vonaltól vagy a hisztogramtól (azaz árváltozás vagy lefelé, vagy felfelé kezd eltávolodni az MACD vonaltól vagy hisztogramtól), akkor ez arra utalhat, hogy az aktuális trend kezd leállni.