Jellemzők

Itt megtalálja az összes végrehajtással és tőkeáttétellel kapcsolatos információt, amely a 4 fő kereskedői platformunkhoz szükséges.

Megbízás-típusok

Az FxPro MetaTrader 4 platformon keresztül a kereskedők utasításokat tudnak küldeni az MT4 lebegő szpredes számla azonnali végrehajtásra és az MT4 rögzített szpredes számla azonnali végrehajtásra vonatkozó azonnali megbízásokra vagy az MT4 lebegő szpredes piaci végrehajtásra vonatkozó piaci megbízásokra.

Azonnali megbízás

Azonnali megbízás: Azonnali vételt (Ask) vagy eladást (Bid) jelent az aktuális piaci árfolyamon.

Piaci megbízás

Piaci megbízás: ez egy az aktuális áron történő vételre vagy eladásra szóló megbízás, A rendszer automatikusan összesíti a külső likviditásnyújtóktól kapott volumeneket és a piaci megbízást „VWAP” szerint („volumen szerint súlyozott átlagáron”), azaz a végrehajtás időpontjában elérhető átlagos és lehető legjobb áron.

Függőben lévő Megbízás(ok)

Stop Megbízás: A stop megbízás egy olyan vételi vagy eladási megbízás, mely akkor kerül végrehajtásra, amikor az árfolyam egy meghatározott szintet ér el. Amikor a piaci ár eléri a ’stop árat’ a megbízás ’piaci megbízásként’* fog viselkedni. Amennyiben a piac nem éri el a megbízásban meghatározott árat, az elraktározásra kerül a rendszerben egy későbbi időpontig ahogy az a MT4 Kereskedési Feltételek ’Good till Cancel’ pontjában is megtalálható. A deviza, nemesfém és határidős CFD (Contracts for Difference) ügyletek esetében a ’stop order’ megbízásban szereplő árnak meghatározott pip távolságra kell lennie a megadáskor érvényben lévő piaci ártól. Bővebb információért lásd MT4 Kereskedési Feltételek

Stop Loss: A veszteség csökkentésére szolgáló megbízás. Amikor a piaci ár eléri a ’stop loss árat’ a megbízás ’piaci megbízásként’* fog viselkedni. Amennyiben a piac nem éri el a megbízásban meghatározott árat, az elraktározásra kerül a rendszerben egy későbbi időpontig. A deviza, nemesfém és határidős CFD (Contracts for Difference) ügyletek esetében a ’stop loss’ megbízásban szereplő árnak meghatározott pip távolságra kell lennie a megadáskor érvényben lévő piaci ártól. Bővebb információért lásd MT4 Kereskedési Feltételek.

Limit Megbízás: Amint a piac eléri a megbízásban megadott vételi/eladási ‘limit árat’, a megbízás teljesítésre kerül. Amikor a piaci ár eléri a ’limit árat’ a megbízás ’ a ’limit áron’ vagy kedvezőbb áron fog teljesülni. Amennyiben a piac nem éri el a megbízásban meghatározott árat, az elraktározásra kerül a rendszerben egy későbbi időpontig, ahogy az MT4 Kereskedési Feltételek ’Good till Cancel’ pontjában is megtalálható. A deviza, nemesfém és határidős CFD (Contracts for Difference) ügyletek esetében a ’Limit megbízás’ megbízásban szereplő árnak meghatározott pip távolságra kell lennie a megadáskor érvényben lévő piaci ártól. Bővebb információért lásd. MT4 Kereskedési Feltételek

Take Profit: Olyan poziciózárási megbízás, amely a pozíció megtermelt eredményének realizálására irányul. Amikor a piaci ár eléri a ’take profit árat’ a megbízás ’ a ’take profit áron’ áron fog teljesülni. Amennyiben a piac nem éri el a megbízásban meghatározott ’take profit árat’, az elraktározásra kerül a rendszerben egy későbbi időpontig. A deviza, nemesfém és határidős CFD (Contracts for Difference) ügyletek esetében a ’take profit’ megbízásban szereplő árnak meghatározott pip távolságra kell lennie a megadáskor érvényben lévő piaci ártól. Bővebb információért lásd MT4 Kereskedési Feltételek

Good till Cancel (’GTC’) (= Lejárati Idő): Azt az időszakot jelenti, ameddig az ügyfél függő megbízásait, függő megbízásként kezeljük. Az ügyfél által választott jövőbeli időpontig a megbízás élő és függőben van, ha a megbízás az ügyfél által megadott időpontig nem teljesül, akkor törlődik a rendszerből.

Függőben lévő Megbízás Modósítása/Törlése: Az ügyfél modósíthatja/ törölheti ’ függőbben lévő megbízásait’, amíg azok nem teljesültek a piacon az ügyfél által megadott feltételekkel.

Újrajegyzés:: Az a gyakorlat, amikor az ügyfél ’azonnali megbízásának’ benyújtása után egy új árat kap. Az ügyfélnek el kell fogadnia az új árat mielőtt a megbízás teljesül. Ha az ügyfél által megadott áron a megbízás nem teljesíthető, akkor az FxPro újra árazza az ’azonnali megbízást’. Az ügyfélnek másodjára biztosított ár az a következő legjobb piaci ár lesz, amit az FxPro a likviditást biztosító partnereitől megkap. FxPro nem árazza át a ’ függőben levő megbízásokat’.

Árfolyamcsúszás: Abban az esetben lehetséges, amikor az ügyfél által benyújtott áron a megbízás nem biztos hogy teljesülni tud, ezért a megbízás az ügyfél által megadott árhoz közel vagy néhány pip távolságra fog teljesülni. Ha a végrehajtási ár jobb, mint az ügyfél által kért ár, akkor ‘positive Árfolyamcsúszás:-ről’, ellenkező esetben ‘negative Árfolyamcsúszás:-ről’ beszélünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Árfolyamcsúszás normális piaci gyakorlat és elfogadott a deviza kereskedelemben. Minden olyan esetben, amikor híradások, gazdasági jelentések és kereskedés megnyitásának* következtében likviditási hiány vagy többlet lép fel a piacon. Az FxPro automatikus végrehajtási rendszere ügyfélre való tekintett nélkül alkalmazza ezt a gyakorlatot.

* Tájékoztatjuk, hogy a függő megbízások egyaránt vonatkoznak az azonnali és a piaci végrehajtásra.

** Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a lista nem teljes.

Azonnali / Piaci MegbízásokMetaTrader 4
VégrehajtásAzonnali MegbízásPiaci Megbízás
Újrajegyzés
Csúszás (Slippage)N/A
Részteljesülés
Szint korlátozások "stop & limit" megrendeléseknélN/AN/A
JutalékN/AN/A
Haszonkulcs
Függő Megbízás (ok)
STOP MEGBÍZÁSOK ( BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS )MetaTrader 4
VégrehajtásAzonnali megbízásPiaci Megbízás
ÚjrajegyzésN/AN/A
Csúszás (Slippage)
Részteljesülés
Szint korlátozások "stop & limit" megrendeléseknél
JutalékN/AN/A
Haszonkulcs
LIMIT MEGBÍZÁSOK ( BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT)MetaTrader 4
VégrehajtásAzonnali megbízásPiaci Megbízás
ÚjrajegyzésN/AN/A
Csúszás (Slippage), pozitív., pozitív.
Részteljesülés
Szint korlátozások "stop & limit" megrendeléseknél
JutalékN/AN/A
Haszonkulcs
  • Eladási (Bid) ár megjelenítése a grafikonon Az árfolyam ábrázolásoknál csak az Eladási Ár (Bid) van megjelenítve. Azonban long pozíciók nyitásakor és short pozíciók zárásakor az Vételi ár (Ask) lesz figyelembe véve, annak ellenére, hogy az vételi ár (Ask) nincs megjelenítve a grafikonokon és ügyfél kérésre utólagosan sem állítható elő. ’Show Ask line’ paraméter engedélyezésével az eladási ár a grafikonon láthatóvá tehető. A paraméter engedélyezése után a grafikonon egy újabb vízszintes vonal fog megjelenni, amely az éppen aktuális vételi árat (Ask) fogja mutatni.
  • Trailing Stop A Stop Loss lényege, hogy csökkentse a veszteségeket, abban az esetben, ha a jegyzett árfolyam nem nyereséges irányba halad. Amennyiben a pozíció nyereséges irányba mozdul el, a Stop Loss manuálisan áthelyezhető a fedezeti szintre (break-even level). Az eljárás automatizálására a Trailing Stop funkció szolgál. Ez az eszköz főleg akkor hasznos, ha az árfolyam elsősorban egy irányba mozdul el, vagy ha valamilyen oknál fogva nincs lehetőség a piac állandó követésére.

Tartsa szem előtt hogy a Trailing-Stop az Ön terminálján, és nem az FxPro szerverén fut (akár csak a Stop-Loss vagy a Take Profit is). Emiatt, ha a terminál offline állapotban van, ezek az opciók nem fognak működni.

  • Expert Advisor (EA) és High Frequency Trading (HFT) Bármilyen legyen is a kereskedési stílusa, az FxPro által felkínált instrumentumokkal véghezviheti stratégiáját. A MetaTrader 4 teljes egészében kompatibilis Expert Advisorokkal és automata kereskedői rendszerekkel.
  • Tartsa szem előtt hogy a EA és HFT az Ön terminálján, és nem az FxPro szerverén fut (akár csak a Stop-Loss vagy a Take Profit is). Emiatt, ha a terminál offline állapotban van, ezek az opciók nem fognak működni.
  • A kívánt Margin szint, hogy megnyissunk egy Lock vagy Fedezeti (hedge) poziciót Lock vagy hedge pozícióról akkor beszélünk, ha egy ügyfél egy kereskedést ugyanolyan volumenben, de egy már nyitott pozícióval ellentétes irányban nyit meg. Ez nem ugyanaz, mint az eredeti megbízás lezárása, mivel a lock pozíció szükségessé teszi, hogy mind a két pozíció nyitva maradjon.

Lock pozíció nyitásakor nem kérünk további margin fedezetett feltéve, hogy a kereskedési számlájának margin szintje több mint 100%.

Mivel a margin arány a saját tőke és az alkalmazott margin relációját mutatja (Margin szint = [saját tőke/alkalmazott margin]*100), így látható, hogy amíg pozitív szabad marginnal (margin szint> 100%) rendelkezik, további margin nélkül tud lock pozíciót nyitni. Amennyiben nem rendelkezik pozitív szabad marginnal, úgy nem nyithat új pozíciót, többek között lock pozíciót sem.

Saját tőkéjét, a felhasznált margint, a szabad margint és a margin szintet kereskedési számlája státusz sorában ellenőrizheti.

  • Spread eltérés Tájékoztatjuk, hogy az „Üzleti feltételei” értelmében a társaság fenntartja a jogot, hogy lebegő szpredek esetén a tipikus, ÁTLAGOS Szpreden túl növelje vagy csökkentse a termékleírás alatt megjelenített szpredet. Ez valószínűleg abnormális piaci viszonyok között fordul elő. A rögzített szpredekről az egyes devizapárok kereskedési feltételei között tájékozódhat.
  • Swap/Rollover Egy nap végén nyitva hagyott kereskedési pozíció esetén az adott pozícióra swap/rollover költség vagy bevétel kalkulálódik. A költség vagy nyereség a pozícióban megadott két pénznem éjszakai kamatkülönbözete alapján kalkulálódik, a megadott pozíció függvényében (long/short).

Fontos, hogy mindig észben tartsa, hogy a swappal nyerhet és veszíthet is, tehát vagy pozitív, vagy negatív rollovere lesz. Lehetséges, hogy néhány eszköz mindkét oldalán negatív rollover érték van, mivel az FxPro a saját kamatát terheli, ezért a pozitív és negatív értékek ennek megfelelően csökkennek.

A „swap” automatikusan ráterhelődik az ügyfél számlájára, és a számlavezetési devizára váltjuk át. A „swapot” ciprusi idő szerint 23:59 órakor számítjuk fel. Péntekről-Szombatra a swap háromszorosan van számolva.

FxPro MT4 Desktop

FxPro cTrader Desktop

Letöltőközpont

 

Töltse le az iparág legnépszerűbb kereskedői platformját és ismerje meg, milyenek az FxPro professzionális kereskedési feltételei.

Töltse le és telepítse a díjnyertes kereskedői platformunk asztali kliensprogramját.

Itt letöltheti az iparági vezető kereskedői platformjaink legfrissebb verzióját.

 
UP